לעמוד הבית - דר. גינדס
  יומן הריון    הזיני תאריך וסת אחרון      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
שעון תאריך לידה משוער: 10/10/10 לעדכון תאריך וסת אחרון

אקו לב עובר

מתי מתבצעת הבדיקה?
במרפאה של ד"ר ליאת גינדס, הבדיקה יכולה להתבצע בכל שבוע החל מהשבוע ה-12.
בדיקה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ של קרדיולוג במקרה שמתגלה מום.

למי מיועדת בדיקת אקו לב עובר?
•    נשים שיש להן בן משפחה עם מום לב מולד.
•    נשים שבהריון הקודם התגלה לעוברן מום לב.
•    נשים שיש להן שקיפות עורפית של 3 מ"מ ויותר.
•    נשים שהתגלה לעובר שלהן מום אחר.
•    נשים שהופנו על פי המלצת יועץ גנטי או בהמלצת רופא מטפל.

פירוט הבדיקה כפי שמתבצעת על ידי ד"ר גינדס
נבדוק את הלב וכלי הדם של העובר.

הלב צריך להיות ממוקם בבית החזה השמאלי ולתפוס כשליש משטח בית החזה. חוד הלב צריך לפנות לצד שמאל, וקצב הלב הסדיר, צריך להיות במהירות של 110 עד 160 פעימות לדקה, כלומר מהר. מבנה הלב התקין כולל 4 מדורי לב, המכונים גם חדרים ועליות, כאשר לכל אחד מהם יש מבנה אופייני ומיקום במרחב. נבדוק את עובי הדפנות של החדרים, את המחיצה ביניהם, את הפתח הפעיל במחיצה הבין עלייתית ואת היחס בין מדורי הלב השונים. בבדיקה נסתכל על ארבעת מסתמי הלב ועל הגודל והמבנה שלהם. נשמע את זרימת הדם דרך מסתמי הלב ונעריך את מהירויות הזרימה של הדם על פני המסתמים. נצפה במסתמים בפעולה ונראה את תנועת הפתיחה והסגירה של עלי המסתם. בנוסף, נוודא שהמסתמים ממוקמים נכון במרחב.

כלי הדם הגדולים היוצאים מהלב הם אבי העורקים ועורק הריאה. אבי העורקים יוצא מהחדר השמאלי, עולה בצורת קשת ויורד למטה. צורתו היא כשל מקל סבא. מאבי העורקים יוצאים שלושה כלי דם על מנת לספק דם לידיים ולראש. עורק הריאה יוצא מחדר ימין ומתפצל מיד לימין ולשמאל על מנת להביא דם לשתי הריאות. לעובר יש כלי דם נוסף המחבר בין עורק הריאה לבין אבי העורקים ונקרא הדוקטוס העורקי. נבדוק היטב את המבנה של כלי הדם, הגודל שלהם והמהלך של כל כלי. נבדוק גם את כלי הדם בבטן. את וריד הטבור העולה לכיוון הכבד, ממנו יוצא הדוקטוס הורידי לכיוון העליה הימנית של הלב. נבדוק את מהלך הוריד הנבוב התחתון, ורידי הכבד, ואת המיקום הנכון של הקיבה וכיס המרה. נבדוק את הורידים מרכזיים: וריד נבוב עליון ותחתון שמחזירים דם מהגוף לעליה הימנית של הלב, וכן 4 ורידי ריאה קטנים יותר שמחזירים דם מהריאות לעליה השמאלית של הלב.


מגבלות הבדיקה
•    לבדיקה על קולית, המוכרת בשם השכיח "אולטרסאונד" או "אקו", של הלב ישנן מגבלות טכניות ואין באפשרותה לשלול לחלוטין את כל מומי הלב. הבדיקה איננה שוללת VSD, ASD, PDA או קוארקטציה של אבי העורקים.
•    ישנם מומי לב הניתנים לזיהוי רק בהמשך ההיריון.
•    איכות הבדיקה תלויה בתנוחת העובר ובמרחק הלב מהמתמר, כלומר בעובי דופן הבטן.

 הסבר למונחים:
-  Ventricular Septal Defect ) VSD) – פגם במחיצה הבין חדרית. בבדיקה ניתן לראות רק חלק מפגמים אלה.
-  Atrial Septal Defect ) ASD) – פגם במחיצה הבין עלייתית. המחיצה הזו פתוחה בעובר ועובר בה דם באופן תקין. היא נסגרת לאחר הלידה. לכן קשה לאתר מומים באיזור זה בתקופה העוברית.
-  Patent Ductus Arteriosus) PDA) – בעובר יש כלי דם המחבר בין עורק הריאה לאבי העורקים ובו זורם דם מעורק הריאה לכיוון החלק היורד של אבי העורקים. ניתן לבדוק ולהעריך את כיוון הזרימה בצינור ואת מהירות הזרימה. צינור זה נסגר לאחר הלידה. לעיתים יש הפרעה לסגירת הצינור, אך כמובן שלא ניתן לחזות זאת בחיים העובריים.
- קוארקטציה של אבי העורקים – היצרות של חלק מכלי דם חשוב זה קשה מאוד לאבחון טרום לידתי, אך גם קשה לאבחון לאחר הלידה.
תוצאות בדיקה זו אינן מהוות עילה לבצע או להימנע מלבצע בדיקות אחרות או נוספות לאיתור מומים בעובר.

מה מקבלים בסוף הבדיקה?
הבדיקה מוקלטת על גבי דיסק ובסופה תקבלי תשובה כתובה מפורטת המיועדת לרופאת הנשים המטפלת בך.