לעמוד הבית - דר. גינדס
  יומן הריון    הזיני תאריך וסת אחרון      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
שעון תאריך לידה משוער: 10/10/10 לעדכון תאריך וסת אחרון

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES

1998-2010                  
Israel Association of Obstetrics and Gynecology
 
2003-2010 Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 
2005-2010 International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISOUG
 
2008-2010 3D focus group of International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 
2010 Elected secretary of the 3DFG of ISOUG
2008-2010 American Institute of Ultrasound in Medicine - AIUM
 
2010 Secretary of Fetal echocardiography community of practice, AIUM