בדיקת שקיפות עורפית בשילוב עם סקירת מערכות מוקדמת

בדיקה זאת הינה ייחודית למרפאה של פרופ' ליאת גינדס. הבדיקה נותנת יותר מידע לגבי תקינות העובר ולגבי הסיכון לתסמונת דאון. במקום לבצע בדיקת שקיפות עורפית בשבוע 11-12 ולבצע סקירת מערכות מוקדמת בשבוע 14-15, אנו ניפגש בשבוע 13 לביצוע שתי הבדיקות יחד. המטרה באיחוד הבדיקות היא להקל עלייך. את באה לבדיקה אחת במקום שתיים, ומשלמת רק עבור סקירת המערכות. מדידת השקיפות העורפית היא מתנה.

קראי פרטים על כל אחת מהבדיקות בנפרד בקישורים שקיפות עורפית, סקירת מערכות מוקדמת. כל מה שכתוב בקישורים הללו יתקיים בבדיקה המשולבת.

היתרונות שבבדיקה המשולבת הם פחות טרחה ופחות עלויות עבורך. החסרונות הם שניתן לבצעה רק בין שבוע 13 לשבוע 13 ו-6 ימים. לאחר מכן אין משמעות למדידת השקיפות העורפית. חיסרון נוסף הוא שלעיתים נדירות בשל מגבלה טכנית קשה להגיע להדמיה טובה של העובר. במקרה כזה תוזמני להשלמת הבדיקה כעבור שבועיים, ללא תשלום נוסף.


בדיקת שקיפות עורפית


ס
קירת מערכות מוקדמת

 

J

חזרה לבדיקות המבוצעות במרפאה